AREÁL

BEZPEČNOST

DĚTI

FOCENÍ A VIDEONAHRÁVKY

HYGIENA

KUDY K NÁM

OBČERSTVENÍ

PARKOVIŠTĚ

STANOVÉ MĚSTEČKO a UBYTOVÁNÍ

VSTUPNÉ

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

 

 

 

 

AREÁL

Festival se koná v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Velké Opatovice. Areál se nachází v blízkosti vlakového nádraží a autobusové zastávky. V areálu je k dispozici bezplatné stanové městečko.

Do areálu festivalu je povolen vstup psů pouze malých plemen a pouze na vodítku. Odpovědnost za svého psa nese jeho majitel či osoba, jež má psa na starosti.

 

BEZPEČNOST

Bezpečnost v areálu zajišťují členové pořadatelské služby. Pro bezproblémový průběh festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatele. Do kompetence a povinnosti pořadatele patří zejména: kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu, ale i při pohybu v něm; vyvedení osoby z areálu festivalu (osoby s neplatnou vstpenkou či poškozeným identifikačním náramkem, agresivní osoby, které ohrožují bezpečnost ostatních, osoby s nevhodným chováním, dealeři nevhodného zboží či omamných látek atd.); zamezení vstupu do prostoru se zákazem vstupu pro veřejnost; zdravotní pomoc; pomoc při evakuaci; pomoc handicapovaným osobám apod. Mimo areál se stará o bezpečnost Policie ČR.

 

DĚTI

Vstup dětí do 15 let zdarma, pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Za děti v areálu festivalu nesou plnou zodpovědnost rodiče!

 

FOCENÍ A VIDEONAHRÁVKY

Na festivalu je přísně zakázáno pořizovat jakýkoliv foto, video či zvukový záznam. Výjimku tvoří akreditovaní novináři, a to pouze se souhlasem účinkujícího.

 

HYGIENA

V areálu festivalu jsou k dispozici mobilní WC. Ve stanovém městečku jsou k dispozici sprchy s teplou vodou. V celém areálu jsou rozmístěné odpadkové koše. Prosíme, dbejte na pořádek a čistotu!

 

KUDY K NÁM

AUTEM

z Brna po E461- směr Svitavy - Velké Opatovice (56 km)

http://www.mapy.cz/s/7L6o

z Hradce Králové po E442 - směr Moravská Třebová - Velké Opatovice (106 km)

http://www.mapy.cz/s/7L6t

Návštěvníkům festivalu je k dispozici bezplatné parkoviště v blízkosti areálu. Parkoviště má omezenou kapacitu. Další možnost parkování u prostor blízkého vlakového nádraží a jeho okolí.

z Olomouce - směr Konice - Velké Opatovice (49 km)

http://www.mapy.cz/s/7OIY

VLAKEM

Vlakové nádraží se nachází v těsné blízkosti areálu festivalu. Vlaková spojení vyhledáte na www.cd.cz

AUTOBUSEM

Autobusová zastávka Velké Opatovice, závod se nachází v těsné blízkosti vchodu do areálu festivalu. Autobusová spojení vyhledáte na www.idos.cz

 

OBČERSTVENÍ

K dispozici je několik stánků s pivem, alko i nealko nápoji. K jídlu je opět zajištěno několik druhů pokrmů v samostatném výdejním místě. Prodej piva na pivní lístky jako v minulých letech. Nezapomeňte si proto nejprve zakoupit lístek, než přijdete k výčepnímu stánku. Do areálu není povoleno vnášet vlastní jídlo ani nápoje.

 

PARKOVIŠTĚ

Bezplatné parkoviště se nachází u vstupu do areálu. Kapacita parkovacích míst je omezena. Další možnost parkování v okolních prostorách blízkého vlakového nádraží. Prosíme návštěvníky, aby parkováním svého vozidla dbali na ostatní a dodržovali pravidla silničního provozu.

 

STANOVÉ MĚSTEČKO a UBYTOVÁNÍ

Stanové městečko se nachází přímo v areálu. Stanové městečko je bezplatné. K dispozici stanového městečka sprcha s teplou vodou a WC. Další možnost ubytování v budově internátu středního učiliště po předchozí domluvě na tel.: 776 383 837.

 

VSTUPNÉ

Vstupné jednodenní - 250,- Kč

Vstupné dvoudenní - 350,- Kč

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

V případě úrazu a v případě podezření na zdravotní problémy je v areálu k dispozici zdravotní služba. Místo zdravotní služby je označeno symbolem červeného kříže.